[เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ]
ระบบนัดหมาย (Online Appointment)

ข้อมูลผู้รับบริการ

*ถ้าเป็นคนไข้เก่าแนะนำให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด และกดปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อความรวดเร็วในลงข้อมูล*

เลขบัตรประชาชน : *
วันเดือนปีเกิด :   * ตัวย่าง: วว/ดด/ปปปป
 
คำนำหน้า : *
กรอกข้อมูล (*) ให้ครบถ้วน
เมื่อต้องการเข้าระบบทุกครั้ง
 1. ต้องการนัดตรวจ
 2. ตรวจสอบวัน เวลา นัดตรวจ                    

ชื่อ : *
นามสกุล : *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : *
ID Line : เพศ : *
E-Mail :
เคยได้รับการตัดมดลูกหรือไม่ : เคย ไม่เคย  *
 
ที่อยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขที่ : *
หมู่ :
ซอย :
ถนน :
จังหวัด : *
อำเภอ/เขต : *
ตำบล/แขวง : *
รหัสไปรษณีย์ : *
 
 
  หมายเหตุ

   1. ขอให้ใช้เลขที่บัตรประชาชนที่ถูกต้องของตนเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนตรวจ

   2. นัดตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

   3. โปรดเตรียมถุงผ้ามา ทุกครั้งที่มารับบริการ

   4. กรณีที่ข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ท่านเข้ารับบริการ

   5.ระบบนัดหมาย เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายเท่านั้น ยังไม่ใช่การยืนยันการนัดจนกว่าท่านจะได้รับแจ้งข้อมูลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางหน้าเว็บนัดหมายหรือ E-Mail ของท่าน

   6.ข้าพเจ้า ยินยอมเปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้า ให้แก่คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่และ/หรือบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า
 
 
ยินยอม
 
 
 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
© 2018 All rights reserved. v.1.0.0.0